طلب توظيف

<table width="90%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong><u><span style="font-family: Arial;">الوظائف المتاحة حالياً</span></u></strong></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span dir="rtl"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><em><strong><span style="font-family: Arial;">&nbsp; دكتور قلب &nbsp;</span></strong></em></span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><kbd><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Arial;">المؤهلات:حاصل على ماجستير</span></span></span></kbd></p> <p style="text-align: right;"><kbd><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Arial;">عدد سنوات الخبرة يتراوح بين 5:10 سنوات</span></span></span></kbd></p> <p><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></p> </td> <td><span style="font-family: Arial;"><img src="/userfiles/image/1DoctorFemaleiPad.jpg" width="300" height="165" border="2" alt="" /></span></td> </tr> <tr> <td><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></td> <td><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></td> </tr> <tr> <td> <h3><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></h3> </td> <td> <h3><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-family: Arial;">برجاء ارسال سيرتك الذاتية على الايميل التالى&nbsp;</span></span></h3> </td> </tr> <tr> <td><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></td> <td><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: Arial;">hr@badrawyHospital.com&nbsp;</span></strong></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></p> <p style="text-align: right;"><a href="/userfiles/file/EMPLOYMENT.pdf"><span style="font-family: Arial;"><img width="128" height="128" src="/userfiles/image/Images/applications.png" title="Click Here" alt="Click Here" /></span></a></p>